Om Selcable

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc. SELCABLE representerar de svenska tillverkarna i den europeiska organisationen EUROPACABLE E.E.I.G.

Under den senaste tiden har mycket av föreningens arbete varit inriktad på det nya regelverket inom Byggproduktdirektivet.
Välkommen att kontakta oss med frågor om tillverkning av kablar eller isolerad tråd