Vi främjar hela branschen

Selcable är branschorganisationen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Vårt uppdrag är att främja branschens gemensamma intressen genom att framföra vår samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc. Selcable representerar de svenska tillverkarna i den europeiska organisationen Europacable.

Våra övergripande mål

Selcable arbetar för svenska kabeltillverkares konkurrenskraft, affärsvillkor och branschens gemensamma intressen. Selcable förser den svenska marknaden, för tillverkning, distribution och försäljning av kablar, med information och referenspunkter gällande priser på koppar och aluminium och kabeltrummor. Därtill tillhandahåller vi ett väl fungerande retursystem för kabeltrummor.

Vi verkar för att: 

 • Synliggöra svensktillverkade kablars goda kvalité, höga säkerhetsnivå och goda hållbarhetsaspekter för både människa, miljö och material
 • Vara en självklart dialogpartner i branschaktuella frågor för myndigheter, media och beslutsfattare
 • Synliggöra utmaningarna gällande utbyggnaden av el- och kommunikationsnät samt underhåll av befintliga sådana i arbetet med Sveriges gröna omställning och ökade behov

Stadgar
Läs våra stadgar här.

Medlemsansökan
Fyll i formuläret för intresseanmälan längre ner på denna sida, så kontaktar vi dig för mer information.

Vår styrelse

Peter Marcusson, ordförande, NKT AB
Bo Rasmusson, ledamot och teknisk sekreterare
Jenny Nyström, ledamot, Nexans Sweden AB
Jonas Ewing, ledamot, Amokabel
Jonas Wendelstjerna, ledamot, Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB
Peter Milten, ledamot, Prysmian Group Sverige AB

Vårt kansli

Selcable har sitt kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Alla våra aktiviteter genomförs i enlighet med Teknikföretagens Branschgruppers uppförandekod. Uppförandekoden avser att säkerställa god ordning i föreningsverksamheten samt efterlevande av konkurrenslagstiftning.

Medlemsförmåner

Tack vare vårt val av kansli hos Teknikföretagens Branschgrupper kan vi erbjuda våra medlemmar en rad förmånliga tjänster och avtal via TeknikföretagenPlus.

TeknikföretagenPlus serverar färdigförhandlade inköpsavtal på varor och tjänster som många medlemsföretag berörs av i sin vardag. Tjänsten hjälper dig till lägre kostnader, ökad kontroll och ökad effektivitet!

Intresseanmälan

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för mer information kring ett medlemskap i Selcable.

 

  Företag: *

  För- och efternamn: *

  E-post: *

  Telefon: *

  Våra medlemsföretag