Amokabel

Amokabel är en skandinavisk koncern som tillverkar olika typer av luftledningar, kraftkablar,  specialkablar och installationskabel för bland annat elnät, industri och e-mobility.  Koncernen med huvudkontor och fabrik i småländska Alstermo grundades 1992, är privatägd, och har över 200 anställda i fem olika länder. Den årliga omsättningen uppgår till över 1,5 miljard. Amokabel förfogar över mer än 40 000 m² produktionsyta.

Genom att fokusera på teknisk utveckling och modernisering har bolaget byggt upp en lönsam och framgångsrik koncern på kort tid. Bolaget har etablerat flera nya bolag inom tillverkning och distribution av kabel parallellt med att bygga upp produktion av egen förnyelsebar energi: sol, vind och vattenkraft.

Tillsammans med egna säljkontor samt omfattande agent- och distributionsnät är Amokabel en global aktör som exempelvis förser världens största flygplatser med kabel.