Prysmian Group Sverige AB

Från de djupaste oceaner och gruvor till satelliter som kretsar kring Jorden hittar du produkter utvecklade av Prysmian Group. Draka Kabel Sverige är en del av en stor global aktör inom kabeltillverkning – Prysmian Group. Deras lokala verksamhet gör att de kan förstå vad olika årstider, kyla och värme, sol och vatten och allt annat som påverkar kablars funktion och prestanda i Norden. För att lösa de lokala utmaningarna utnyttjar de sedan styrkan i att tillhöra en global organisation. Detta förhållningssätt har gjort företaget till en av världens största producent av säkra och tillförlitliga kablar inom områdena energi och telekommunikation.

De har kapacitet att utveckla lösningar som inte bara uppfyller specificerade standarder, utan även kunders specifika önskemål och behov tack vare en smidig organisation genom hela leveranskedjan. Beslutsvägarna mellan idé och lansering är korta och de har därför förmågan att anpassa sig till olika branschernas krav och samt investerar kontinuerligt i innovation.

Prysmian Group har musklerna att utveckla och skräddarsy kabellösningar som passar dina krav. Till sitt förfogande har de 25 forsknings- och utvecklingscentra runt om i världen. På tillverkningsfabriken i Nässjö, Sverige, sammanfogar de denna världsomspännande expertis med lokal kunskap och kännedom. Företaget har även ett väl utvecklat samarbete med kabeltillverkning i finska Pikkala och Oulu såväl som i norska Drammen, estniska Keila samt i Nederländerna.