Hexatronic Cables & Interconnect Systems

Hexatronic Cables & Interconnect Systems (HCI) är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag. HCI erbjuder ett brett sortiment av systemlösningar och produkter för fiber till hemmet (FTTH), fiberinfrastruktur för 5G och andra trådlösa nät (FTTA), transport-, stads-, och sjökabelnätverk. Genom ständig utveckling av sina systemlösningar och produkter eftersträvar bolaget att stärka sin position som en ledande aktör i arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen.

Systemlösningarna och produkterna är utvecklade för att möta kunders behov av uppgradering och utbyggnad av befintliga nätverk, vilket ger bättre kostnadskontroll över hela nätverkets infrastruktur. Lösningarna består i huvudsak av kabelsystem för inblåsning och traditionell optofiberkabel, men även av kapslingar och tillbehör för att åstadkomma ett komplett fiberoptiskt nät. För HCI är kunder och miljö i ständigt fokus.

HCI är en del av Hexatronic Group! Hexatronic Group specialiserar sig på produkter och systemlösningar inom fiberkommunikation i alla dess aspekter. Hexatronic har den stabilitet och de resurser som finns i en stor koncern, i kombination med flexibiliteten och snabbheten hos ett litet företag. Hexatronic har sitt säte i Sverige, men är aktivt på en global marknad. Deras kunder är företag i telekommunikationsbranschen som telekommunikationsoperatörer, nätverksägare, distributörer och systemintegratörer. Koncernens huvudkontor finns i Sverige, med försäljningskontor och dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Nya Zeeland, USA och Kina. Hexatronicaktien är listad på Nasdaq Stockholm.