Kalendarium

Höstmöte 2024

Välkomna till Selcables höstmöte 2024. Mötesunderlag sänds ut via mail…

Stockholm

29 okt 2024

Plats Teknikföretagens Branschgrupper
Tid 10.00 - 13.00

Styrelsemöte

Agenda och mer information skickas ut via mejl till ledamöter.

Digitalt

4 okt 2024

Plats MS Teams
Tid 10.00 - 11.00

Styrelsemöte

Agenda och mer information skickas ut via mejl till ledamöter.

Stockholm

4 sep 2024

Plats Teknikföretagens Branschgrupper
Tid 10.00 - 15.00