Kalendarium

Europacable General Assembly hålls 18 maj 2017 i Bryssel.

Selcable vårmöte

Den 13 maj 2020 hålls Selcables vårmöte hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

13 maj 2020

Plats Teknikföretagen, Stockholm
Tid Kl 09.30 - 12.30