Välkommen till Selcable!

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Om oss

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd.

Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 10 och KL 10 E .

Retursystem för kabeltrummor

Genom att använda ett retursystem för kabeltrummor minskas miljöbelastningen väsentligt.

Tech Network seminarium 2 oktober

Europacable

Selcable är medlem i Europacable som består av 16 medlemsländer.

Råvarupriser metall

Som en service till sina medlemmar publicerar SELCABLE månatliga koppar- och aluminiumpriser.

Kablar och miljö

I ett globalt perspektiv går Europa i bräschen för miljöpolitik som syftar till att uppnå en hållbar ekonomi.

Ny svensk standard för vit installationskabel