Välkommen till Selcable!

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Marknadsläge 2022

Med anledning av ett allt mer ansträngt marknadsläge ger Selcable en branschgemensamt kommentar kring omständigheterna.

Råvarupriser metall

Som en service till sina medlemmar publicerar SELCABLE månatliga koppar- och aluminiumpriser.

Retursystem för kabeltrummor

Genom att använda ett retursystem för kabeltrummor minskas miljöbelastningen väsentligt.

Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL20 och KL20 E

Kablar och miljö

I ett globalt perspektiv går Europa i bräschen för miljöpolitik som syftar till att uppnå en hållbar ekonomi.

CPR (Byggregler)

Construction Product Regulation (Europeisk byggproduktförordning)

Ny eller uppdaterad svensk standard