Välkommen till Selcable!

SELCABLE, är sedan år 2000 branschföreningen för svenska tillverkare av kablar och isolerad tråd. Föreningens uppdrag är att främja branschens intressen genom att framföra de svenska tillverkarnas samlade syn i standardiseringsfrågor, remisser, myndighetsärenden etc.

Marknadsläge 2022

Med anledning av ett allt mer ansträngt marknadsläge ger Selcable en branschgemensamt kommentar kring omständigheterna.

Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL20 och KL20 E

CPR (Byggregler)

Construction Product Regulation (Europeisk byggproduktförordning)

Marknadskontroll av kablar för allmän användning i byggnadsverk

Europacable

Selcable är medlem i Europacable som består av 16 medlemsländer.

Råvarupriser metall

Som en service till sina medlemmar publicerar SELCABLE månatliga koppar- och aluminiumpriser.

Kablar och miljö

I ett globalt perspektiv går Europa i bräschen för miljöpolitik som syftar till att uppnå en hållbar ekonomi.

FAQ SCIP-databas

FAQ SCIP-databas finns nu att ta del av.