Standardisering

Selcable deltar i Svensk Elstandards arbete inom:

TK 20 (Kraftkablar och installationskablar)
TK 46 (Tele- och datakablar med tillbehör)
TK 86 (Fiberoptik)

Representanter från Selcable deltar även i motsvarande europeiska/internationella arbetsgrupper.

Nedan anges uppdaterade svenska kabelstandarder.

(Klicka på bilden för större format.)