Construction Product Regulation (CPR)

Sedan den 1 juli 2017 är EU:s byggproduktförordning, Construction Product Regulation (CPR) obligatorisk att följa på den europeiska marknaden när det gäller kablar i byggnader. Lagen, som reglerar brandspridning, innebär att alla flamskyddade el-, signal- och kommunikationskablar måste vara CE-märkta och testade i enlighet med de nya regelverket. Målsättningen med systemet är att få säkrare byggnader, gemensamma testmetoder och en gemensam standard inom hela EU.

Lagen omfattar flamskyddade kablar, inte brandresistenta som ännu provas och klassas enligt existerande metoder och standarder, och kräver att tredje part testar och godkänner kablarna.

Vad gäller i Sverige?

De tidigare brandklasserna på kabel – F1, F2, F4A, F4B och F4C – har ersatts av ett klassificeringssystem där skalan går från A till F. För att få en indikation om skalans omfattning, brinner en F-klassad kabel upp direkt medan A innebär bästa skyddet. E i skalan liknar tidigare svenska minimikravet F2.

Som tillverkare av kablar är vi skyldiga att säkerställa att våra kablar provas och klassas enligt regelverket för CPR. När man sätter en produkt på marknaden är det också ett krav att tillhandahålla en prestandadeklaration (DoP) på produkten, vilken ligger till grund för CE-märkningen som är obligatorisk. Prestandadeklarationen är ett dokument som ska vara tillgängligt hos samtliga tillverkare/distributörer.

Boverket är tillsynsmyndighet för tillverkade kablar och ansvarar därmed för att kontrollera och testa att de produkter som finns tillgängliga på marknaden uppfyller lagen. Även gällande vilken brandklassificering som gäller för vilken typ av installation, är det Boverket som ansvarar för. Kraven varierar beroende på var kablarna installeras och mängden kabel som installeras i samma utrymme. För kablar genomfördes en marknadskontroll under 2019-2020.

Om du misstänker att en produkt inte uppfyller regelverket kan du anmäla detta till Boverket, se länkar nedan.