En kabeltrumma kan i snitt användas åtta gånger innan den skrotas. Därför har kabeltillverkarna inom Selcable ett system for omhändertagande av returtrummor. På så sätt bidrar vi till branschens minskade miljöpåverkan!

Ladda ner vår mall för beräkning av ungefärligt pris vid retur av kabeltrummor nedan eller läs mer om prisverktyget här. (Giltig från och med 2023-07-01)

Kabeltrummor kan returneras till följande kabeltillverkare:

Amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 Alstermo
Tel: 048 150 880

Nexans Sweden AB
Kabelgatan 1A
514 70 Grimsås
Tel.: 032 580 000

VIDA Logistics AB / Prysmian Group Sverige AB
Vallgatan 5
571 41 Nässjö
Tel: 070-286 02 22

VIDA Logistics AB / NKT AB
Källviksvägen 18
791 52 Falun
Tel: 070-609 14 08

Vid leverans till kabeltillverkarna gäller nedan länkad prislista:

  • Från och med 2023-07-01 gäller följande prislista.
  • Svensk Branschstandard för trätrummor SELC-19:023.
  • Miljöinformation om kabeltrummor av trä SELC-19:029.
  • Bedömningsmall för kabeltrummor, se SELC-14:028.
  • Hanteringsinstruktion för kabeltrummor, se SELC-17:011.

Om hämtning av kabeltrummor önskas kan nedanstående organisationer, med egna prislistor, kontaktas.

Vida Logistics AB
Svensson Group
Drumster

Selcable är en branschorganisation och hanterar inte kabeltrummor. Men det gör våra medlemsföretag. Om du har frågor om systemet, kontakta Bo Rasmusson på bo.m.rasmusson@telia.com.