Retursystem för kabeltrummor

Kabeltillverkarna inom Selcable har ett system for omhändertagande av returtrummor.

Genom att använda ett retursystem minskas miljöbelastningen väsentligt. Kabeltrummorna kan i snitt användas 8 gånger innan de skrotas. Härigenom sparar vi våra naturtillgångar och hjälper till att skapa ett hållbart samhälle.

Kabeltrummor kan returneras till följande kabeltillverkare:

amokabel AB
Kabelvägen 5
364 43 Alstermo
Tel: 048 150 880
Prysmian Group Sverige AB
Vallgatan 5
571 41 Nässjö
Tel: 0380 554 064
Nexans Sweden AB
Kabelgatan 1A
514 70 Grimsås
Tel.: 032 580 000
VIDA Logistics AB/
NKT AB
Källviksvägen 18
791 52 Falun
Tel: 023 684 00

Vid leverans till kabeltillverkarna gäller nedan länkad prislista:

Från och med 2022-01-01 gäller följande prislista.

Svensk Branschstandard för trätrummor SELC-19:023.

Miljöinformation om kabeltrummor av trä SELC-19:029.

Bedömningsmall för kabeltrummor, se Rev D.

Hanteringsinstruktion för kabeltrummor, se SELC-17:011.

Om hämtning av kabeltrummor önskas kan nedanstående organisationer kontaktas. Där kan också deras returtrumpriser erhållas.

Svensson Group
Drumster

Selcable är en branschorganisation och hanterar inte kabeltrummor. Men det gör våra medlemsföretag. Om du har frågor om systemet, kontakta Bo Rasmusson på bo.m.rasmusson@telia.com.