Medlemsföretag


AMOKABEL

Amokabel är en skandinavisk koncern med tre kabelbolag som tillverkar olika typer av kraftledningar, specialkablar och konsumentförpackad installationskabel. Koncernen med huvudkontor och fabrik i Alstermo grundades 1992, är privatägd, och har 150 anställda i fem olika länder. Den årliga omsättningen är över 700 MSEK.

Kontakt

Företagsnamn:AMOKABEL
Adress:Kabelvägen 5
Postnummer & Ort:360 75 Alstermo
Webbplats:www.amokabel.com
Kontaktperson:Jonas Ewing
Telefon:0481-75 08 65
E-post:jonas.ewing@amokabel.com
Visa mermindre

Hexatronic Cables & Interconnect Systems

Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknadsför och tillhandahåller service inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag. Hexatronic Cables & Interconnect Systems erbjuder ett brett sortiment av systemlösningar och produkter för transport-, stads-, access-, och sjökabelnätverk. Genom ständig utveckling av våra systemlösningar och produkter eftersträvar vi att stärka vår position som en ledande aktör i arbetet med att utveckla den digitala infrastrukturen. Företaget har sitt ursprung i Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall. Våra systemlösningar och produkter är utvecklade för att möta våra kunders behov av uppgradering och utbyggnad av befintliga nätverk, vilket ger bättre kostnadskontroll över hela nätverkets infrastruktur. Baserat på vår samlade erfarenhet inom koncernen kan vi erbjuda en produktportfölj som väl emotser marknadens behov. Våra systemlösningar består av blåsfiber och system för nätverk med traditionell optofiberkabel. Våra blåsfiberlösningar består av Ribbonet® och Micronet, speciellt utvecklade för stads- och accessnätverk där höga krav på möjlighet till utbyggnad, korta installationstider och prestanda ställs. En del av Hexatronic Scandinavia Hexatronic Cables & Interconnect Systems är en del av Hexatronic, en koncern specialiserad inom fiberkommunikation. Koncernen levererar produkter och lösningar för optiska fibernät och tillsammans kan bolagen tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur.

Kontakt

Företagsnamn:Hexatronic Cables & Interconnect Systems
Adress:Kabelvägen 1
Postnummer & Ort:824 82 Hudiksvall
Webbplats:hexatronic.com
Kontaktperson:Henrik Larsson-Lyon
Telefon:+46 (0)10 453 02 00
Visa mermindre

Nexans Sweden AB

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A. – www.nexans.com Nexans Sweden, med ca 500 anställda, är Nexans svenska huvudbolag och utgör en viktig produktionsresurs för Nexans inom både kraft- och telekabelområdet, bland annat genom rollen som koordineringscentrum för bandfiberkablar. Företaget ligger i Grimsås i Västergötland och utgör även logistikcentrum för kunder i Norden och Baltikum. Vidare finns där marknadsavdelningar för försäljning i Sverige, Finland och Baltikum. Ett mindre dotterbolag finns i Gislaved.

Kontakt

Företagsnamn:Nexans Sweden AB
Postnummer & Ort:514 81 Grimsås
Webbplats:www.nexans.se
Kontaktperson:Jenny Nyström
Telefon:0325 - 80 202
E-post:jenny.nystrom@nexans.com
Visa mermindre

NKT AB

NKT är en ledande global leverantör till energisektorn. Vi utformar, tillverkar och marknadsför kvalitetskablar och lösningar för segmenten elinfrastruktur, byggkonstruktion och järnväg. Fabriken i Falun (NKT (Sweden) AB) med c:a 270 medarbetare, utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från lågspännings- till högspänningskablar. Vår vision är att vara ledande när det gäller att tillhandahålla innovativa, högteknologiska och hållbara lösningar för våra kunder. Våra produktionsanläggningar är bland de allra mest moderna, flexibla och kostnadseffektiva, och vi gör stora investeringar för att bibehålla dem på högsta möjliga tekniska nivå. Miljön är ett viktigt fokusområde med koldioxidneutral produktion och avfallsprevention som viktiga prioriteringar. Vår helt nya, toppmoderna fabrik i Köln är den mest avancerade i världen. Övriga fabriker finns i Karlskrona i Sverige, Tjeckien, Danmark, Norge och Polen. NKT har en omsättning på omkring 1,4 miljarder EUR ( prognos 2017) och sysselsätter cirka 3.400 personer. NKT (Sweden) AB ägs av NKT Holding A/S (www.nkt.dk) som är börsnoterat på den danska börsen. NKT Holding äger en rad företag i ett antal olika branscher och har tillverkning på fyra kontinenter. NKT Group har ca 9.000 anställda.

Kontakt

Företagsnamn:NKT (Sweden) AB
Adress:Box 731
Postnummer & Ort:791 29 Falun
Webbplats:www.nkt.se
Besöksadress:Källviksvägen 18
Postnummer & Ort:791 29 Falun
Kontaktperson:Peter Marcusson
Telefon:023-684 22
E-post:peter.marcusson@nkt.com
Visa mermindre

Prysmian Group Sverige AB

Från de djupaste oceaner och gruvor till satelliter som kretsar kring Jorden hittar du produkter utvecklade av oss. Draka Kabel Sverige är en del av en stor global aktör inom kabeltillverkning – Prysmian Group. Och det av en väldigt viktig anledning: för att kunna vara lokala. Oavsett hur stora vi är, är det tack vare våra kunder och affärspartners som vi överlever och expanderar. För att kunna övertyga er och tillmötesgå era krav, måste vi ha kunskap om era specifika behov. Då duger det inte att sitta hundratals mil bort på något kontor. För att förstå vad olika årstider, kyla och värme, sol och vatten och allt annat som påverkar kablars funktion och prestanda i Norden, är det viktigt för oss att finnas här. För att lösa de lokala utmaningarna utnyttjar vi sedan styrkan i att tillhöra en global organisation. Detta förhållningssätt har gjort oss till världens största producent av säkra och tillförlitliga kablar inom områdena energi och telekommunikation.

Kontakt

Företagsnamn:Prysmian Group Sverige AB
Postnummer & Ort:571 88 Nässjö
Webbplats:www.draka.se
Kontaktperson:Peter Miltén
Telefon:070 616 72 31
E-post:peter.milten@prysmiangroup.com
Visa mermindre