Rekommendationer

Mantelprovning av kabel (1-36 kV) med plastmantel efter förläggning

Kontroll av att en kabel inte skadats under förläggning bör göras med hjälp av mantelprovning, vilket också rekommenderas i svensk och internationell standard. Detta är det bästa sättet att försäkra sig om att en kabel inte skadats under förläggningsarbetet. Om manteln är oskadad så är isoleringen nästan alltid hel. Läs mer här SELC-11:005.

Eliminera problem med installationskablar för belysningsarmaturer

På senare tid har ett flertal fall konstaterats där installationskablar i belysningsarmaturer skadats av värme i kombination med UV-strålning. Belysningsbranschen har tillsammans med Selcable, den svenska branschorganisationen för kabeltillverkare, analyserat frågan och sammanställt en bakgrundsinformation. Samtidigt har man enats om en generell rekommendation för att eliminera problemet. Läs mer här SELC-12:022.

Användning av likspänning (DC) på standardkabel
Likspänning (DC) används nu i flera sammanhang än tidigare. Informationen i länkat dokument anger vilka maximala likspänningsnivåer som kan användas på en kabel med uppgiven växelmärkspänning (AC). Läs mer här SELC-23:030.

Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 20 och KL 20 E (engelsk version), att gälla fr o m 2020-01-01. Detta tillägg innehåller komplettering till och ändring av villkoren i Allmänna leveransbestämmelser NL 17 och är avsett för kabel och ledning.

Råvarupriser

Som en service till våra medlemmars kunder, grossister och andra som löpande behöver uppdatera prislistor, publicerar Selcable månatliga koppar- och aluminiumpriser. Priserna bygger på medelpriset (Cash Seller & Settlement) under månaden hämtat från London Metal Exchange (LME). Kursen SEK – USD är medelkursen under månaden hämtat från SEB Avista säljkurs.

*Uppge din mejladress för att få tillgång till prislistorna. Notera att någon URL direkt till aktuell prislista inte finns tillgänglig. För snabblänk till prislistorna använd: https://www.selcable.se/information/#ravarupriser fyll därefter i din mejladress eller öppna aktuell prislista.

Vill du ta del av metallpriserna?*