NKT Sweden AB

NKT är en ledande global leverantör till energisektorn. Företaget utformar, tillverkar och marknadsför kvalitetskablar och lösningar för segmenten elinfrastruktur, byggkonstruktion och järnväg. Fabriken i Falun (NKT (Sweden) AB) med c:a 270 medarbetare, utvecklar, tillverkar och marknadsför allt från lågspännings- till högspänningskablar. Deras vision är att vara ledande när det gäller att tillhandahålla innovativa, högteknologiska och hållbara lösningar för sina kunder. Produktionsanläggningar är bland de allra mest moderna, flexibla och kostnadseffektiva, och de gör stora investeringar för att bibehålla dem på högsta möjliga tekniska nivå.

Miljön är ett viktigt fokusområde med koldioxidneutral produktion och avfallsprevention som viktiga prioriteringar. NKT:s helt nya, toppmoderna fabrik i Köln är den mest avancerade i världen. Övriga fabriker finns i Karlskrona i Sverige, Tjeckien, Danmark, Norge och Polen.

NKT har en omsättning på omkring 1,4 miljarder EUR ( prognos 2017) och sysselsätter cirka 3.400 personer. NKT (Sweden) AB ägs av NKT Holding A/S (www.nkt.dk) som är börsnoterat på den danska börsen. NKT Holding äger en rad företag i ett antal olika branscher och har tillverkning på fyra kontinenter. NKT Group har ca 9.000 anställda.