Kategoriserade inlägg: Europacable

Viktiga initiativ inom policy och standardisering 

Nedan ger vi er en översikt av de viktigaste diskussionerna och besluten från Selcables engagemang på både nationell och europeisk nivå under hösten