EuropacableSelcable
16 februari, 2024

Uppdaterade standarder och europeisk samverkan

Två nya standarder och workshop under ledning av Europacable, här är senaste nytt från Selcables verksamhet.

För att på ett effektivt sätt kunna införa nya CPR har Selcable, representerat av Kristoffer Berglund (Prysmian), deltagit i en workshop organiserad av Europacable. Reviderade CPR kommer att innehålla flera krav på miljöredovisning, bland annat krav på en miljödeklaration som tillexempel en EPD. Håll utkik i våra kanaler för mer information.

Därtill har två standarder som gäller mellanspänningskabel publicerades 2024-01-24.

  • En uppdatering av SS 424 14 16, Kraftkablar – PEX-isolerad kabel med märkspänning 7/12 kV till 21/36 kV – Konstruktion och provning
  • En nyutgåva av SS 424 14 20, Kraftkablar – PP-TPE-isolerad kabel med märkspänning 7/12 kV till 21/36 kV – Konstruktion och provning

Dessutom har standarden SS 424 0246, Installationskablar – Fluorplastisolerade kablar utan mantel uppdaterats.