Selcable
11 november, 2022

Så mycket är kabeltrumman värd – nytt verktyg för prisberäkning

Selcable har under året lanserat ett nytt verktyg för prisberäkning av trumreturer. Förhoppningen är att motivera, underlätta och öka antalet returnerade trummorna efter användning.

– Vi vill underlätta för kunderna att returnera trummor som kablar levererats på och därmed även höja returfrekvensen, främst på de mindre trummorna som idag har en lägre återanvändningsgrad, säger Bo Rasmusson, teknisk sekreterare på Selcable.

Kabeltillverkarna inom Selcable har sen många år tillbaka ett gemensamt system för omhändertagande av kabeltrummor. Kabeltrummorna kan i snitt användas åtta gånger innan de återvinns som träavfall. Retursystemet sparar därmed både naturtillgångar och bidrar till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle.

Det nya beräkningsverktyget är mycket enkelt. Genom att mata in trumstorlek, antal trummor och trumkvalitet beräknas trummornas värde, vikt, vikt via volym och flakmeter för frakten.

– Användarvänligheten har varit viktig när vi arbetat fram verktyget. Det ska vara lätt att göra rätt och få en så exakt summa som möjlig för returen. Flakmeter används för att därefter beräkna fraktkostnad hos transportrören och därmed snabbt beräkna den totala lönsamheten för returen.

Verktyget är avsett för slutkunder som elfirmor, byggfirmor och elverk, som ofta bygger upp ett lager av tomma trummor. Även mellanhänder som grossister kan ha användning för prisberäkningen.

– Det här är en av flera åtgärder som vi på Selcable vidtar för att bidra till branschens hållbarhetstänk och samhällsnytta. Förhoppningsvis får vi möjlighet att vidareutveckla verktyget i framtiden och både förenkla och förbättra för samtliga aktörer ytterligare, avslutar Bo Rasmusson.