Selcable
1 juni, 2023

Nya priser för trumreturer

Selcable har beslutat att sänka priset vid trumreturer med 10 % till följd av sänkta virkespriser. Den nya prislistan gäller från och med 2023-07-01. Ni finner prislistan nedan. Notera att den tidigare prislistan gäller till och med 2023-06-30.

Läs mer och se den nya prislistan här.

Prisberäkningsverktyget med den gamla prislistan finns här.