Selcable
20 oktober, 2023

Standard för kraftkabel skickad till SEK

Efter sommaren har tre kraftkabelstandarder skickats till Svensk Elstandard (SEK): 

SS 424 14 16

Reviderad utgåva av kraftkabel 12 – 36 kV med PEX-isolering. 

SS 424 14 20

Nyutgåva av kraftkabel 12-36 kV med TPE-PP-isolering. 

SS 424 02 46

Reviderad utgåva av Fluorplastisolerad en-ledarkabel. 

SS 424 14 07

Kablars kortslutningsegenskaper som för närvarande är under revidering. 

Dessutom planeras arbete med en ny standard för PP-isolerad 1 kV kabel.