Selcable
8 maj, 2023

Brandsäkerhet – högt upp på branschens agenda

Brandsäkerhet är allas ansvar, vårt som tillverkare och ditt som beställare, grossist eller installatör. Alla kablar som används i någon typ av byggnad omfattas av byggproduktförordningen (CPR). Men vad innebär förordningen egentligen och hur spås den förändras i närtid? Selcable reder ut begreppen!

Den europeiska byggproduktförordningen, Construction Product Regulation (CPR), syftar till att harmonisera reglerna för byggnadsprodukter över den europeiska marknaden och ge ett gemensamt tekniskt språk för att kunna bedöma och säkerställa produkternas prestanda. Hela värdekedjan påverkas av CPR – från tillverkaren till installatören. När du köper en kabel från någon av Selcables medlemmar kan du vara säker på att kraven i CPR uppfylls och att produkten håller hög kvalitet.

– Genom att Selcables medlemmar varit aktivt delaktiga i hela framtagningsprocessen av krav, provningsmetoder och nya konstruktioner, kan vi försäkra att kabelkvalitén och gällande dokumentation uppfyller alla ställda krav, berättar Bo Rasmusson, teknisk sekreterare i Selcable.

Tillförlitliga uppgifter kring CPR, CE-märkning och prestandadeklaration (DoP) ska vara tillgängliga för yrkesverksamma, offentliga myndigheter och konsumenter, så att rätt kabel för rätt applikation i byggnader väljs. Prestandadeklarationen ska dessutom vara på ett språk som är lätt att förstå eller på det språk som EU-landet, i vilket produkten tillhandahålls, kräver. Glöm inte heller att CE-märkning på kapade produkter kan tillhandahållas i pappersform eller elektroniskt.

Grossister, konsulter och installatörer inom EU måste därmed ta sitt ansvar för att distribuera, föreskriva och installera kablar i överensstämmelse med den harmoniserade standarden EN 50575. Som distributör har du även ett ansvar att säkerställa att lagring eller transport av en kabel inte försämrar dess prestanda.

Nationell anpassning

Även om förordningen fastställer villkor för alla EU-medlemsstater, kan varje land reglera vilken CPR-klass som krävs för en given installation i sitt land. Det breda utbudet av kombinationer av parametrar (klass + rök + surhet + droppar) ger medlemsstaterna stor flexibilitet. I Sverige är det Boverket som är tillsynsmyndighet för tillverkade kablar och ansvarar därmed för att kontrollera och testa de produkter som finns tillgängliga på marknaden. Kraven varierar beroende på var kablarna installeras och mängden kabel som installeras i samma utrymme.

Boverket utförde en marknadskontroll på kablar senast 2019–2020. Du finner resultatet av kontrollen här. Någon ny proaktiv marknadskontroll för kablar är inte planerad i dagsläget. Om du misstänker att en produkt inte uppfyller regelverket kan du anmäla detta till Boverket här.

– Boverkets marknadskontroll, som Selcable också efterfrågat, medförde att några produkter drogs bort från marknaden och att dokumentationen i flera fall förbättrades. Marknadskontrollen har härigenom fyllt sin funktion genom att rensa marknaden från produkter som inte möter de krav som kunderna har rätt att förvänta sig, tillägger Bo Rasmusson.

Fler förändringar väntas

Byggförordningen (CPR) är för närvarande under revidering. En tydlig förändring är att hållbarhet (miljökrav) kommer att införas. Kablar som fungerar under brand kommer också ingå i byggförordningen, vilket de inte tidigare gjort. Den nya förordningen kan förväntas träda i kraft inom några år, men kraven på brandsäkra kablar kommer att införas vid ett något senare skede då all standard är klar.

– Vi bevakar revideringen noggrant för att säkerställa att branschens inspel tas i beaktning. Det är ett viktigt arbete och ett avgörande steg i branschens gemensamma hållbarhetsarbete, något vi på Selcable lägger stor vikt vid, avslutar Bo.

Vill du fördjupa dig ytterligare i CPR och aktörernas ansvar? Besök då Europacables hemsida här.