Selcable
17 maj, 2022

Branschgemensam kommentar – marknadsläge 2022

Med anledning av ett allt mer ansträngt marknadsläge ger Selcable nedan branschens samlade kommentar kring omständigheterna.

Vi lever i en turbulent tid med ett förändrat världsläge. Covid-19 pandemin och Rysslands invasionskrig mot Ukraina har påverkat världsekonomin och fått konsekvenser som vi ännu inte kan överblicka. Det kommer att påverka, i det stora såväl som i det lilla.

Ovan nämnda faktorer, tillsammans med flertalet andra, gör dagens marknadssituation mer volatil och framtiden än svårare att förutse. Mot bakgrund av det vill branschorganisationen Selcable ge en branschgemensam kommentar kring de faktorer som idag påverkar kostnaderna för kabelbranschen.

Tillgången på råvaror och tjänster påverkar kabelindustrins kostnader, med stor påverkan från:

  • Koppar/aluminium
  • Trä/förpackningsmaterial
  • Plaster
  • Stål
  • Energi
  • Transporter

Vi kan därmed konstatera att sanktionerna mot Ryssland påverkar både tillgång och pris på koppar/aluminium samt trä- och förpackningsmaterial då landet är en stor global aktör på området. Därtill har kriget förstört stora delar av Ukrainas stålproduktion vilket reducerar den globala kapaciteten till framställandet. Stigande oljepriser påverkar bland annat plasttillverkning och transportkedjorna och ett sammanlänkat europeiskt elnät påverkar energipriset.

Ladda ner kommentaren här.