Marknadskontroll av kablar för allmän användning i byggnadsverk

Boverket kommer under hösten 2019 att påbörja marknadskontroll av kablar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 50575:2014.

Ni kan läsa mer om marknadskontrollen i det bifogade informationsbrevet.


Nyheter


Covid-19 – information för företagare

Här samlar Selcable information med relevans för dig som är företagare om exempelvis tillfälliga ändringar i lagar och regler, praktiska

Ekonomisk analys – ännu ingen metkrok för näringslivets tillväxt

Teknikindustrin globalt hade en något starkare tillväxt 2019 än industrin som helhet, vilket är normalt, men det var främst USA

Nya Allmänna leverasbestämmelser för kabel och ledning

Nu finns nya Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 20 och KL 20 E, att gälla fr o m

Konjunkturprognos november 2019

Teknikföretagens konjunkturprognos november 2019. Facebook Twitter LinkedIn Gmail