Okategoriserade
22 oktober, 2019

Marknadskontroll av kablar för allmän användning i byggnadsverk

Boverket kommer under hösten 2019 att påbörja marknadskontroll av kablar som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 50575:2014.

Ni kan läsa mer om marknadskontrollen i det bifogade informationsbrevet.