Okategoriserade
4 mars, 2015

Nya brandklasser införs för kabel i byggnader

De tidigare brandklasserna på kabel F1, F2, F4A, F4B och F4C kommer att ersättas av de nya klasserna enligt de nya byggreglerna som bygger på den Europeiska byggförordningen.

De nya klasserna bygger både på energiinnehåll, brandspridning, rök och droppbildning än bara brandspridning som i de gamla reglerna. De nya klasser heter F, E, D, C, B och A med olika tilläggsbeteckningar. Där F brinner och A är icke brännbar. Önskemål om tilläggskravet halogenfrihet finns också möjligt att ange.

De nya brandklasserna kommer att införas på kablarna från och med andra halvåret 2016.

Mer information finns i informationsbladet Länk: SELC-14:026.