Selcable vårmöte 2022

Den 9 maj 2022 kl 09.30 – 12.00 hålls Selcable:s vårmöte hos Teknikföretagen i Stockholm.