Selcable höstmöte 2022

Selcables höstmöte hålls den 29 november 2022 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Program
10.00-10.30 Årsmöte Selcable
10.30-12.15 Medlemsmöte inkl. kommunikation
12.15-13.00 Miriam Munnich Vass, näringspolitisk expert inom klimat och energi, Teknikföretagen
Elkrisen – möjlighet för Selcables medlemmar?
Uppdatering kring CBAM
13.00-14.00 Lunch