Selcable höstmöte

Selcables höstmöte hålls den 18 november 2020 kl 09.30 – 12.00 online via Teams.