Standardisering

Selcable deltar i Svensk Elstandards (SEK) arbete inom

  • TK 20 (Kraftkablar och installationskablar)
  • TK 46 (Tele- och datakablar med tillbehör)
  • TK 86 (Fiberoptik)

Representanter från Selcable deltar även i motvarande europeiska/internationella arbetsgrupper.