Brandklasser som gäller för kabel i byggnader

Information om införande av brandklasser för kabel i de nya Byggreglerna (BBR21).

De tidigare brandklasserna på kabel F1, F2, F4A, F4B och F4C kommer att ersättas av de nya klasserna enligt de nya byggreglerna som bygger på den Europeiska byggförordningen. De nya klasserna bygger både på energiinnehåll, brandspridning, rök och droppbildning än bara brandspridning som i de gamla reglerna. De nya klasserna heter F, E, D, C, B och A med olika tilläggsbeteckningar. Där F brinner och A är icke brännbar. Önskemål om tilläggskravet halogenfrihet finns också möjligt att ange.

De nya brandklasserna kommer att införas på kablarna från och med andra halvåret 2016. En uppdatering angående brandklasser i utrymningsvägar finns under punkt 4.6 i frågor och svar.

Mer information:
Informationsblad CPR
Frågor och svar
Brandprov, protokoll SELC-17:039
CPR information Europacable/Selcable
Krav på CPR-dokumentation