Som en service till våra medlemmar publicerar Selcable månatliga koppar- och aluminiumpriser. Priserna bygger på medelpriset (Cash Seller & Settlement) under månaden hämtat från London Metal Exchange (LME). Kursen SEK – USD är medelkursen under månaden hämtat från SEB Avista säljkurs.