Starta er AI-resa

Den 18-21 mars arrangeras en AI turné av RISE, Teknikföretagen och ICT Sweden som är en inspirationsturné om Artificiell Intelligens.

Datum:
18 mars i Stockholm
19 mars i Malmö
20 mars i Göteborg
21 mars i Luleå

Syftet med turnén är att hjälpa SME-företag att komma igång med sin AI-resa.
Starta er AI-resa.

Läs mer i ovan fil och på länken här.