Selcables vårmöte 26 maj

Selcables vårmöte äger rum den 26 maj 2016 på Teknikföretagen, Storgatan 5 i Stockholm. Kallelse till mötet skickas ut under våren. Se program och mötesunderlag.