Selcable vårmöte

Vårmötet med Selcable hålls 23 maj 2017 hos Teknikföretagen i Stockholm.