Selcable vårmöte

Den 13 maj 2020 hålls Selcables vårmöte hos Teknikföretagen i Stockholm.