Selcable vårmöte

Selcables vårmöte hålls den 13 juni 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.