Selcable höstmöte

Höstmötet med Selcable hålls 22 november 2017 hos Teknikföretagen i Stockholm.