Selcable höstmöte

Höstmöte med Selcable hålls den 21 november 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.