Selcable års- och vårmöte

Selcables års- och vårmöte hålls den 13 maj 2020 hos Teknikföretagen i Stockholm.