Selcabel höstmöte

Selcables höstmöte hålls den 20 november 2019 hos Teknikföretagen i Stockholm.