Informationsmöte om lågspänningsdirektivet

Ett informationsmöte om lågspänningsdirektivet äger rum den 22 januari som ett telefonmöte.