Extra årsmöte

Välkommen till extra årsmöte för att diskutera och rösta om ändring i stadgar. Separat kallelse skickas via mejl till medlemsrepresentanter.