Uppdaterad standard för mellanspänningskabel

Den svenska standarden för PEX-isolerad mellanspänningskabel, SS4241416 utg 10, finns nu tillgänglig från SEK. De huvudsakliga förändringarna är:

Den svenska standarden för PEX-isolerad mellanspänningskabel, SS4241416 utg 10, finns nu tillgänglig från SEK. De huvudsakliga förändringarna är:

  • I HD620 har del 5M (enledare) och del 6M (tredelare) slagits ihop till en gemensam del, 10M
  • Standarden har utökats med ytterligare klena ledarareor för enledarkablarna
  • En ny tabell som beskriver 18/30 (36) kV tre ledarkablar har införts
  • En återgång till de äldre, grövre skärmareorna har gjorts. För elnät berör det främst areorna 95 kvadrat mm2 (16>25 mm2) och 240 mm2 (25>35 mm2). Denna ändring har gjorts efter önskemål från elverksbranschen där man har önskat bättre jordförbindelse.

Den gamla utgåvan av standarden gäller parallellt med den nya fram till första december 2012.

De svenska kabeltillverkarna kommer att tillhandahålla det nya utförandet från första september 2012. De nya skärmareorna och E-numren anges i dokument SELC-12:038.