Rekommendationer för mantelprovning av kabel (1-36 kV) med plastmantel efter förläggning

Kontroll av att en kabel inte skadats under förläggning bör göras med hjälp av mantelprovning, vilket också rekommenderas i svensk och internationell standard. Detta är det bästa sättet att försäkra sig om att en kabel inte skadats under förläggningsarbetet. Om manteln är oskadad så är isoleringen nästan alltid hel. Länk till SELC-11:005.