Rekommendation för att eliminera problem med installationskablar för belysningsarmaturer

På senare tid har ett flertal fall konstaterats där installationskablar i belysningsarmaturer skadats av värme i kombination med UV-strålning. Belysningsbranschen har tillsammans med Selcable, den svenska branschorganisationen för kabeltillverkare, analyserat frågan och sammanställt en bakgrundsinformation. Samtidigt har man enats om en generell rekommendation för att eliminera problemet. Länk till SELC-12:022.