Ny eller uppdaterad svensk standard

Nedan anges uppdaterade svenska kabelstandarder.