Ny svensk standard för vit installationskabel

Två nyligen uppdaterade svenska standarder som gäller vit installationskabel har utkommit.

Det gäller 424 02 19-5 som tar upp oskärmade kablar av typerna: EQQ, EXQ, FQQ och FXQ.

Samt 424 02 19-6 som tar upp skärmade kablar av typerna: EQLQ, EXLQ, FQLQ och FXLQ.

Dessa kablar möter det nya brandkravet Dca-s2d2a2 enligt SS-EN 13501-6 får installeras i alla byggnader (se tillverkarnas instruktioner). Reservation kan finnas för utrymningsvägar.
Standarden innehåller endast kablar i halogenfritt material och kablar utförda med PVC plast utgår ur det svenska sortimentet.