Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 10 och KL 10 E .
Detta tillägg innehåller komplettering till och ändring av villkoren i Allmänna leveransbestämmelser
NL 09 och är avsett för kabel och ledning.