Leveransbestämmelser

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 20 och KL 20 E, att gälla fr o m 2020-01-01. Detta tillägg innehåller komplettering till och ändring av villkoren i Allmänna leveransbestämmelser NL 17 och är avsett för kabel och ledning.

Allmänna leveransbestämmelser för kabel och ledning KL 10 och KL 10 E . Detta tillägg innehåller komplettering till och ändring av villkoren i Allmänna leveransbestämmelser
NL 09 och är avsett för kabel och ledning.