Historik

Tillverkning av elektriska kablar och isolerad tråd har pågått i över hundra år i Sverige med Liljeholmens Kabelfabrik och fabriken Alpha sedermera Sieverts Kabelverk som grundstenar i en uthållig svensk industrigren.

Liljeholmens Kabelfabrik grundades 1870 av Johan Theodor Winborg under namnet Liljeholmens stubinfabrik. Förutom stubintråd tillverkade man även rep och kablar. Fabriken låg vid sjön Trekantens sydöstra hörn. 1899 upphörde tillverkningen av stubin, istället fokuserade man på tåg och elektriska kablar. 1914 bytte man namn till Liljeholmens Kabelfabrik. 1916 köpte ASEA upp företaget och verksamheten flyttade till Västberga.

År 1888 grundade en kunnig och energisk tysk vid namn Max Sievert en liten fabrik i Sundbyberg för tillverkning av elektriska ledningar. Det var den begynnande telefonfabrikationen inom Ericsson som allra först ställde krav på tillverkning av överspunnen tråd. Den ledande mannen var här Lars Magnus Ericsson. Största delen av den tråd, som användes till lindning av elektromagnetrullarna i telefonapparater, togs från utlandet, till stor del genom samme Max Sieverts Maskinaffär. Ericsson frågade emellertid Sievert, om han ej ville ta upp trådtillverkning i Sverige

Svensk kabelindustri av idag

Dagens svenska kabelindustri utgörs idag av ett antal högteknologiska teknikföretag med över 1 000 anställda som är sysselsatta med utveckling, produktion och försäljning av kablar för kraftöverföring, elinstallationer, tele, data, larm, värme och lindningstråd.

Det är svårt att tänka sig det moderna samhället utan de kablar som varje dag säkerställer vårt behov av värme, ljus, information, kommunikation och elkraft.