RoHS

Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ( kallas " reviderade RoHS- direktivet eller RoHS2 ' ) begränsar än så länge användningen av sex farliga ämnen i vissa elektriska och elektroniska produkter . Ytterligare ämnen är under övervägande.

I allmänhet omfattas ”kablar” inte av RoHS- direktivet : de är inte i artikel 3 (a) i RoHS1 och denna definition tillämpas konsekvent i artikel 3 (1) i RoHS2.

Trots detta, föreskriver artikel 3 ( 5 ) i RoHS2 införandet av ”kablar med en märkspänning på mindre än 250 volt som tjänar som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk och elektronisk utrustning till eluttag eller för att ansluta två eller flera elektriska och elektroniska produkter till varandra”.

Europacable är övertygad om att kablar som faller inom denna definition bör möta RoHS-kraven, antingen på slutdatum för respektive EEE kategori eller år 2019, om de inte tillhör någon EEE specifik kategori. Dessutom bör en försäkran om överensstämmelse vara tillgänglig för kunder på gällande datum.