ECO-design

Direktiv 2009/125/EG, det så kallade "ekodesigndirektivet", skapar en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter som behandlar alla miljöaspekter i ett livscykelperspektiv.

”Kraftkablar” har tagits med i 2012 – 2014 arbetsplan enligt eko-designdirektivet. Europacable anser att denna integration bygger på ofullständig och felaktig information. Även om vi stöder starkt EU: s ambition att minska koldioxidutsläppen och öka energieffektiviteten, anser vi att det finns många andra parametrar som bidrar till energieffektivitet inomhus elektriska installationer. Kablar installerade i dessa anläggningar erbjuder endast ett marginellt bidrag till att uppnå övergripande mål.