Kalendarium


Selcable höstmöte

Höstmöte med Selcable hålls den 21 november 2018 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Stockholm

21 november 2018

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 9-14